Совети да го мотивирате своето дете да го засака спортот

Повеќето родители знаат дека спортот е корисен за малите деца

Прочитај повеќе

Спортувањето носи многу придобивки кај децата

Физичко и психолошко здравје, сè до социјалниот аспект од животот

Прочитај повеќе

Спортот зазема значајно место во секое општество

Вообичаено, кога ќе стане збор за спортот, првата помисла што му доаѓа на просечниот човек е забава, хоби

Прочитај повеќе