Спортувањето носи многу придобивки кај децата

Физичко и психолошко здравје, сè до социјалниот аспект од животот

Прочитај повеќе

Спортот зазема значајно место во секое општество

Вообичаено, кога ќе стане збор за спортот, првата помисла што му доаѓа на просечниот човек е забава, хоби

Прочитај повеќе

Децата треба да спортуваат

Спортот е важен за психо-физичкиот развој, бидејќи децата малку време се во друга, освен во седечка положба.

Прочитај повеќе