Спортот зазема значајно место во секое општество

Вообичаено, кога ќе стане збор за спортот, првата помисла што му доаѓа на просечниот човек е забава, хоби

Прочитај повеќе

Помогнете му на вашето дете да го одбере вистинскиот спорт

Децата понекогаш пробуваат и по неколку различни спортови

Прочитај повеќе

Од 5 до 9 годишна возраст е идеалниот период кога детето треба да почне да се занимава со спорт

Со децата треба да се работи уште кога тие се мали. Од 5 до 9 годишна возраст е периодот кога тие создаваат навики, работни навики преку кои подоцна си го олеснуваат животот. Во овој период децата имаат одлична мускулатура, еластични се лесно учат вежби, сакаат да имитираат и што е најбитно немаат страв.

Прочитај повеќе