Совети да го мотивирате своето дете да го засака спортот

Повеќето родители знаат дека спортот е корисен за малите деца

Прочитај повеќе

Спортот зазема значајно место во секое општество

Вообичаено, кога ќе стане збор за спортот, првата помисла што му доаѓа на просечниот човек е забава, хоби

Прочитај повеќе

Децата треба да спортуваат

Спортот е важен за психо-физичкиот развој, бидејќи децата малку време се во друга, освен во седечка положба.

Прочитај повеќе