Истражувањата покажуваат дека спортувањето може да биде многу корисно

Истражувањата покажуваат дека спортувањето може да биде многу корисно во социјалното однесување, за подобар школски успех, за усвојување на моралните вредности и навики за здрав живот.

Прочитај повеќе