Придобивки кои децата и младите ги имаат кога се занимаваат со спорт

Придобивки кои децата и младите ги имаат кога се занимаваат со спорт:

Физички благодeти

 • ги подобрува подготвеноста, силата, флексибилноста
 • го подобрува општото здравје и помага во контролата на телесната тежина
 •  ги развива моторичките способности
 •  формира здраво однесување кое ќе остане за цел живот

Социјални благодeти

 • ја развива комуникацијата и ги унапредува меѓучовечки односи
 • ги развива вештините за раководење и за соработка
 • развива вистински пријателства
 •  полесно ги прифаќа обврските и одговорностите
 • учи организациони вештини
 • спремност да дели сè со другарите
 • развива работни навики
 • спортско однесување, фер игра
 • учи како да се носи со проблемите

Лични благодeти

 • уживање и забава во држењето или на натпреварите
 •  ги зголемува самодовербата и самопочитта
 • ја подобрува способноста за концентрација и внимание, со што го олеснување постигнувањето на подобри резултати во школа
 • учи самодисциплина, истрајност и одговорност
 •  ги развива моралните доблести - почит, искреност, правичност, великодушност, почит кон другите
 • развива способност за резонирање и одлучување
 •  учи како да се носи детето со притисоци и со стресови
 • стекнува навики кои се врзани со здравјето, на пример, правилна исхрана, редовно вежбање
 • ја намалува веројатноста за создавање лоши навики, на пример, пушење, консумирање алкохол и дрога


Благодeти за родителите

Немаат корист само децата од спортувањето. Голема корист имаат и родителите. Еве некои од придобивките за нив:

 • се вклучуваат во животот на децата, така што со детето ги делат сопствените искуства
 • среќни се што децата, покрај тоа што се активни, се и здрави
 • во секој момент знаат каде им се децата, дека се на сигурно, под контрола на возрасни стручњаци, дека се безбедни
 • децата што спортуваат стекнуваат поголемо образование и имаат подобри школски оцени
 • помала е веројатноста, скоро минимална, децата што се занимаваат со спорт да тргнат по лош пат - цигари, алкохол, дрога
 • спортот помага во развој на навики за здраво однесување, кои овозможуваат поздрав живот
 • спортот е средства за превенција од асоцијални облици на однесување, како што се деликвенција, криминал, агресивност итн.

Поврзани блог статии