ЗОШТО ФОНДАЦИЈА?
 
Фондацијата Реал Мадрид е инструмент преку кој Реал Мадрид е присутен во општеството и ги развива своите програми за социјална и културна свест.
 
ЦЕЛ
Неговата главна цел е да ги промовира, како во Шпанија, така и во странство, вредностите својствени за спортот, а улогата на последниот како образовна алатка која може да придонесе за сеопфатен развој на личноста на оние кои ја практикуваат. Покрај тоа, како средство за социјална интеграција на оние кои се наоѓаат себеси страдаат од каква било форма на маргинализација, како и да ги промовираат и дистрибуираат сите културни аспекти поврзани со спортот.
 
СОРАБОТНИЦИ
Фондацијата Реал Мадрид постои благодарение на соработката на различните јавни власти благодарение на големата поддршка што ја добива од важни национални и меѓународни компании преку договори за спонзорство и спонзорства, а особено благодарение на индивидуалните донации направени од илјадници обожаватели на Мадрид, кои сакаат да ја изразат својата поддршка и да ја зајакнат својата врска со Реал Мадрид.
 
Фондацијата се ревидира годишно и резултатите се презентираат на Одборот на доверители, до Управниот орган за фондации на Министерството за образование и спорт, а потоа се објавуваат во годишниот извештај на клубот и во списанието на Фондацијата.
 
АКТИВНОСТИ
Фондацијата ги дели своите активности во пет главни области:
 
Спортски активности
Образовни и културни активности
Социјални активности
Меѓународна соработка
Институционални активности