Сезона 2 - 2017/2018

18 коло
 • Уника Дизајн - Аполо 8-2
 • Ресторан Тга за југ - Колид фудс 2-5 
 • Премиум Продукција - Златна Копачка - одложена 
 • Рисал - Пирати Скопје  - одложена 
 • Спорт Арена - Хербалајф 1-2
 • Живот е циркуз Илинден - Автокоманда Изворска 5-6
 • Монико Форевер - Македонија 1-2
 • Пица 5 - Такт 3-0

19 коло
 • Пица 5 - Ресторан Тга за југ - одложена
 • Златна Копачка - Уника Дизајн 1-6 
 • Автокомадна Изворска - Монико Форевер 4-5
 • Спорт Арена - Премиум Продукција 3-4
 • Македонија - Живот е циркуз Илинден 1-2
 • Рисал - Хербалајф 3-0
 • Колид фудс - Пирати Скопје 4-5
 • Такт - Аполо 0-3

Коло 1, 11-12.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРРЕЗУЛТАТ
11.09.2017
18.40
Медиа 3 - Рисал 3-1
12.09.2017
18.40
Златна Копачка - Премиум Продукција 4-1
12.09.2017
19.30
Колид фудс - Рест. Тга за југ 1-5
12.09.2017
20.20
Такт - Ландри рум 4-14
12.09.2017
21.10
Македонија - Монико Форевер 6-2
13.09.2017
18.40
Аполо - Уника Дизајн 4-7
13.09.2017
19.30
Спорт Арена - Хербалајф 3-2
13.09.2017
20.20
Сент Патрик - Автокоманда Изворска 4-5
13.09.2017
21.10
Гостилница Трокадеро - Пица 5 0-3

Коло 2, 14-15.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРРЕЗУЛТАТ
14.09.2017
18.40
Автокоманда Изворска - Гостилница Трокадеро 3-0
14.09.2017
19.30
Хербалајф - Рисал 4-6
14.09.2017
20.20
Ландри рум - Македонија - 1-3
14.09.2017
21.10
Премиум Продикција - Спорт Арена
3-0
14.09.2017
22.00
Монико Форевер - Аполо 5-3
15.09.2017
18.40
Уника Дизајн - Такт 3-0
15.09.2017
19.30
Ресторан Тга за југ - Пица 5 6-4
15.09.2017
20.20
Сент Патрик - Златна Копачка 3-4
15.09.2017
21.10
Медиа 3 - Колид фудс 0-1

Коло 3, 18-19.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРРЕЗУЛТАТ
18.09.2017
18.40
Монико Форевер - Ландри рум 2-2
18.09.2017
19.30
Гостилница Трокадеро - Златна Копачка 0-3
18.09.2017
20.20
Спорт Арена - Сент Патрик 1-5
18.09.2017
21.10
Такт - Автокоманда Изворска 6-9
18.09.2017
22.00
Колид фудс - Хербалајф 1-5
19.09.2017
18.40
Рисал - Премиум Продукција 5-7
19.09.2014
19.30
Македонија - Уника Дизајн 3-7
19.09.2017
20.20
Пица 5 - Медиа 3 4-1
19.09.2017
21.10
Аполо - Ресторан Тга за југ 3-5

Коло 4, 21-22.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРРЕЗУЛТАТ
21.09.2017
18.40
Хербалајф - Пица 5 1-2
21.092017
19.30
Премиум Продукција - Колид фудс 2-1
21.09.2017
20.20
Медиа 3 - Ресторан Тга за југ 3-0
21.09.2017
21.10
Уника Дизајн-Монико Форевер 3-5
21.09.2017
22.00
Ландри рум - Аполо 2-3
22.09.2017
18.40
Такт - Златна Копачка 3-7
22.09.2017
19.30
Гостилница Трокадеро - Спорт Арена 0-3
22.09.2017
20.20
Сент Патрик - Рисал 5-6
22.09.2017
21.10
Автокоманда Изворска - Македонија 3-5

Коло 5, 25-26.09.2017

25.09.2017
18.40
Пица 5 - Премиум Продукција 6-5
25.09.2017
19.30
Монико Форевер - Автокомадна Изворска 1-1
25.09.2017
20.20
Златна Копачка - Македонија 4-6
25.09.2017
21.10
Ресторан Тга за југ - Хербалајф 6-2
25.09.2017
22.00
Рисал - Гостилница Трокадеро 3-0
26.09.2017
18.40
Колид фудс - Сент Патрик 5-2
26.09.2017
19.30
Спорт Арена - Такт 6-3
26.09.2017
20.20
Аполо - Медиа 3 3-4
26.09.2017
21.10
Ландри рум - Уника Дизајн 1-5

Коло 6, 28-29.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРРЕЗУЛТАТ
28.09.2017
18.40
Хербалајф - Медиа 3 1-2
28.09.2017
19.30
Сент Патрик - Пица 5 7-3
28.09.2017
20.20
Автокоманда Изворска - Ландри рум 4-2
28.09.2017
21.10
Такт - Рисал 4-9
28.09.2017
22.00
Премиум Продукција - Ресторан Тга за југ 4-6
29.09.2017
18.40
Златна Копачка - Монико Форевер 5-2
29.09.2017
19.30
Македонија - Спорт Арена 5-0
29.09.2017
20.20
Уника Дизајн - Гостилница Трокадеро 3-0
29.09.2017
21.10
Гостилница Трокадеро - Колид Фудс 0-3

Коло 7, 02-03.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРРЕЗУЛТАТ
02.10.2017
18.40
Ресторан Тга за југ - Сент Патрик одложена
02.10.2017
19.30
Рисал - Македонија 4-2
02.10.2017
20.20
Уника Дизајн - Автокоманда 7-2
02.10.2017
21.10
Аполо - Хербалајф 4-2
02.10.2017
22.00
Пица 5 - Аполо 4-4
03.10.2017
18.40
Медиа 3 - Премиум Продукција 4-2
03.10.2017
19.30
Колид фудс - Такт 11-2
03.10.2017
20.20
Златна Копачка - Ландри рум 2-2
03.10.2017
21.10
Спорт Арена - Монико Форевер 3-5

Коло 8, 05-06.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРНАТПРЕВАР
05.10.2017
18.40
Гостилница Трокадеро - Ресторан Тга за југ 0-3
05.10.2017
19.30
Ландри рум - Спорт Арена 3-0
05.10.2017
20.20
Премиум Продукција - Хербалајф 3-6
05.10.2017
21.10
Монико Форевер - Рисал 1-1
05.10.2017
22.00
Македонија - Колид фудс 1-2
06.10.2017
18.40
Автокоманда Изворска - Аполо 7-4
06.10.2017
19.30
Уника Дизајн - Златна Копачка
5-1
06.10.2017
20.20
Такт - Пица 5 3-10
06.10.2017
21.10
Сент Патрик - Медиа 3 3-11

Коло 9, 09-10.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НА НАТПРЕВАРРЕЗУЛТАТ
09.10.2017
18.40
Колид фудс - Монико Форевер 4-3
09.10.2017
19.30
Хербалајф - Сент Патрик 2-4
09.10.2017
20.20
Аполо - Премиум Продукција 3-1
09.10.2017
21.10
Рисал - Ландри рум 6-3
09.10.2017
22.00
Спорт Арена - Уника Дизајн 3-10
10.10.2017
18.40
Златна Копачка - Автокоманда Изворска 6-10
10.10.2017
19.30
Ресторан Тга за југ - Такт 3-0
10.10.2017
20.20
Пица 5 - Македонија 1-4
10.10.2017
21.10
Медиа 3 - Гостилница Трокадеро 3-0

Коло 10, 12-13.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
12.10.2017
18.40
Сент Патрик - Премиум Продукција 4-6
12.10.2017
19.30
Златна Копачка - Аполо 4-2
12.10.2017
20.20
Ландри рум - Колид фудс 3-3
12.10.2017
21.10
Македонија - Ресторан Тга за југ 1-3
12.10.2017
22.00
Монико Форевер - Пица 5 2-3
13.10.2017
18.40
Такт - Медиа 3 0-3
13.10.2017
19.30
Автокоманда Изворска - Спорт Арена 5-1
13.10.2017
20.20
Уника Дизајн - Рисал 5-1
13.10.2017
21.10
Гостилница Трокадеро - Хербалајф 0-3

Коло11, 16-17.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
16.10.2017
18.40
Рисал - Автокоманда Изворска 6-1
16.10.2017
19.30
Аполо - Сент Патрик 8-6
16.10.2017
20.20
Медиа 3 - Македонија 0-1
16.10.2017
21.10
Премиум Продукција - Гостилница Трокадеро 3-0
16.10.2017
22.00
Уника Дизајн - Колид Фудс 8-0
17.10.2017
18.40
Ресторан Тга за југ - Монико Форевер 3-2
17.10.2017
19.30
Хербалајф - Такт 12-1
17.10.2017
20.20
Пица 5 - Ландри рум 2-3
17.10.2017
21.10
Златна Копачка - Спорт Арена 3-0

Коло 12, 19-20.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
19.10.2017
18.40
Уника Дизајн - Пица 5 4-1
19.10.2017
19.30
Спорт Арена - Аполо 1-5
19.10.2017
20.20
Македонија - Хербалајф 4-2
19.10.2017
21.10
Автокоманда Изворска - Колид Фудс 5-4
19.10.2017
22.00
Ландри рум - Ресторан Тга за југ 0-3
20.10.2017
18.40
Такт - Премиум Продукција 0-3
20.10.2017
19.30
Монико Форевер - Медиа 3 0-3
20.10.2017
20.20
Гостилница Трокадеро - Сент Патрик 0-3
20.10.2017
21.10
Златна Копачка - Рисал 3-3

Коло 13, 22-23.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
23.10.2017
18.40
Пица 5 - Автокоманда Изворска 3-5
23.10.2017
19.30
Ресторан Тга за југ - Уника Дизајн 6-5
23.10.2017
20.20
Медиа 3 - Ландри рум 4-3
23.10.2017
21.10
Колид фудс - Златна Копачка 2-2
23.10.2017
22.00
Премиум Продукција - Македонија 3-3
24.10.2017
18.40
Хербалајф - Монико Форевер 5-4
24.10.2017
19.30
Сент Патрик - Такт 3-0
24.10.2017
20.20
Аполо - Гостилница Трокадеро 3-0
24.10.2017
21.10
Рисал -Спорт Арена 3-0

Коло 14, 26-27.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
26.10.2017
18.40
Златна Копачка - Пица 5 5-2
26.10.2017
19.30
Уника Дизајн - Медиа 3 2-3
26.10.2017
20.20
Такт - Гостилница Трокадеро 3-0
26.10.2017
21.10
Ландри рум - Хербалајф 4-1
26.10.2017
22.00
Рисал - Аполо 7-4
27.10.2017
18.40
Автокоманда Изворска - Ресторан Тга за југ 2-5
27.10.2017
19.30
Монико Форевер - Премиум Продукција 4-3
27.10.2017
20.20
Спорт Арена - Колид фудс 2-5
27.10.2017
21.10
Македонија - Сент Патрик 6-3

Коло 15, 30-31.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
30.10.2017
18.40
Аполо - Такт 12-2
30.10.2017
19.30
Медиа 3 - Автокоманда Изворска 1-7
30.10.2017
20.20
Сент Патрик - Монико Форевер 1-5
30.10.2017
21.10
Хербалајф - Уника Дизајн 4-3
30.10.2017
22.00
Ресторан Тга за југ - Златна Копачка 4-2
31.10.2017
18.40
Премиум Продукција - Ландри рум 2-2
31.10.2017
19.30
Пица 5 - Спорт Арена 7-0
31.10.2017
20.20
Колид Фудс - Рисал 5-0
31.10.2017
21.10
Гостилница Трокадеро - Македонија 0-3

Коло 16, 02-03.11.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
02.11.2017
18.40
Македонија - Такт 19-3
02.11.2017
19.30
Колид Фудс - Аполо 2-2
02.11.2017
20.20
Монико Форевер - Гостилница Трокадеро 3-0
02.11.2017
21.10
Спорт Арена - Ресторан Тга за југ
0-3
02.11.2017
22.00
Рисал - Пица 5 7-4
03.11.2017
18.40
Ландри рум - Сент Патрик 4-2
03.11.2017
19.30
Автокоманда Изворска - Хербалајф 4-4
03.11.2017
20.20
Златна Копачка - Медиа 3
7-5
03.11.2017
21.10
Уника Дизајн - Премиум Продукција 3-3

Коло 17, 06-07.11.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
06.11.2017
18.40
Хербалајф - Златна Копачка 3-4
06.11.2017
19.30
Премиум Продукција - Автокоманда Изворска 3-2
06.11.2017
20.20
Такт - Монико Форевер 0-3
06.11.2017
21.10
Пица 5 - Колид Фудс 4-3
06.11.2017
22.00
Ресторан Тга за југ - Рисал 2-3
07.11.2017
18.40
Гост.Трокадеро - Ландри рум
0-3
07.11.2017
19.30
Медиа 3 - Спорт Арена 12-1
07.11.2017
20.20
Аполо - Македонија 4-3
07.11.2017
21.10
Сент Патрик - Уника Дизајн 1-5