Сезона 2 - 2017/2018

1 коло, 11-12.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
11.09.2017
18.40
Медиа 3 - Рисал
11.09.2017
19.30
Спорт Арена - Хербалајф
11.09.2017
20.20
Аполо - Уника Дизајн
11.09.2017
21.10
Сент Патрик - Автокоманда Изворска
11.09.2017
22.00
Гостилница Трокадеро - Пица 5
12.09.2017
18.40
Златна Копачка - Премиум Продукција
12.09.2017
​19.30
Македонија - Монико Форевер
12.09.2017
20.20
Такт - Ландри рум
12.09.2017
21.10
Колид Фудс - Ресторан Тга за југ

2 коло, 14-15.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
14.09.2017
18.40
Автокоманда Изворска - Гостилница Трокадеро
14.09.2017
19.30
Хербалајф Рисал
14.09.2017
20.20
Ландри рум - Македонија
14.09.2017
21.10
Премиум Продукција - Спорт Арена
14.09.2017
22.00
Монико форевер - Аполо
15.09.2017
18.40
Уника Дизајн - Такт
15.09.2017
19.30
Ресторан Тга за југ - Пица 5
15.09.2017
20.20
Сент Патрик - Златна Копачка
15.09.2017
21.10
Медиа 3 - Колид Фудс

3 коло, 18-19.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
18.09.2017
18.40
Монико Форевер - Ландри рум
18.09.2017
19.30
Златна Копачка - Гостилница Трокадеро
18.09.2017
20.20
Спорт Арена - Сент Патрик
18.09.2017
21.10
Такт - Автокоманда Изворска
18.09.2017
22.00
Колид Фудс - Хербалајф
19.09.2017
18.40
Рисал - Премиум Продукција
19.09.2017
19.30
Македонија - Уника Дизајн
19.09.2017
20.20
Пица 5 - Медиа 3
19.09.2017
21.10
Аполо - Ресторан Тга за југ

4 коло, 21-22.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
21.09.2017
18.40
Хербалајф - Пица 5
21.09.2017
19.30
Премиум Продукција - Колид фудс
21.09.2017
20.20
Медиа 3 - Ресторан Тга за југ
21.09.2017
21.10
Уника Дизајн - Монико Форевер
21.09.2017
22.00
Ландри рум - Аполо
22.09.2017
18.40
Такт - Златна Копачка
22.09.2017
19.30
Гостилница Трокадеро - Спорт Арена
22.09.2017
20.20
Сент Патрик - Рисал
22.09.2017
21.10
Автокоманда Изворска - Македонија

5 коло, 25-26.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
25.09.2017
18.40
Пица 5 - Премиум Продукција
25.09.2017
19.30
Монико форевер - Автокоманда Изворска
25.09.2017
20.20
Златна Копачка - Македонија
25.09.2017
21.10
Рисал - Гостилница Трокадеро
25.09.207
22.00
Ресторан Тга за југ - Хербалајф
26.092017
18.40
Колид фудс - Сент Патрик
26.09.2017
19.30
Спорт Арена - Такт
26.09.2017
20.20
Аполо - Медиа 3
26.09.2017
21.10
Ландри рум - Уника Дизајн

Коло 6, 28-29.09.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
28.09.2017
18.40
Хербалајф - Медиа 3
28.09.2017
19.30
Сент Патрик - Пица 5
28.09.2017
20.20
Автокоманда Изворска - Ландри рум
28.09.2017
21.10
Такт - Рисал
28.09.2017
22.00
Премиум Продукција - Ресторан Тга за југ
29.09.2017
18.40
Монико Форевер - Златна Копачка
29.09.2017
19.30
Македонија - Спорт Арена
29.09.2017
20.20
Уника Дизајн - Аполо (одиграна 1 коло)
Уника Дизајн - Белина (заостанат натпревар)
29.09.2017
21.10
Гостилница Трокадеро - Колид фудс

Коло 7, 02-03.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
02.10.2017
18.40
Ресторан Тга за југ - Сент Патрик
02.10.2017
19.30
Рисал - Македонија
02.10.2017
20.20
Уника Дизајн - Автокоманда
02.10.2017
21.10
Аполо - Хербалајф
02.10.2017
22.00
Уника Дизајн - Гостилница Трокадеро одложена 1 коло
03.10.2017
18.40
Медиа 3 - Премиум Продукција
03.10.2017
19.30
Колид фудс - Такт
03.10.2017
20.20
Златна Копачка - Ландри рум
03.10.2017
21.10
Спорт Арена - Монико Форевер

Коло 8, 05-06.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
05.10.2017
18.40
Гостилница Трокадеро - Ресторан Тга за југ
05.10.2017
19.30
Ландри рум - Спорт Арена
05.10.2017
20.20
Премиум Продукција - Хербалајф
05.10.2017
21.10
Монико Форевер - Рисал
05.10.2017
22.00
Македонија - Колид фудс
06.10.2017
18.40
Автокоманда Изворска - Аполо
06.10.2017
19.30
Уника Дизајн - Златна Копачка
06.10.2017
20.20
Такт - Пица 5
06.10.2017
21.10
Сент Патрик - Медиа 3

Коло 9, 09-10.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
09.10.2017
18.40
Колид фудс - Монико Форевер
09.10.2017
19.30
Хербалајф - Сент Патрик
09.10.2017
20.20
Аполо - Премиум Продукција
09.10.2017
21.10
Рисал - Ландри рум
09.10.2017
22.00
Спорт Арена - Уника Дизајн
10.10.2017
18.40
Златна Копачка - Автокоманда Изворска
10.10.2017
19.30
Ресторан Тга за југ - Такт
10.10.2017
20.20
Пица 5 - Македонија
10.10.2017
21.10
Медиа 3 - Гостилница Трокадеро

Коло 10, 12-13.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НАТПРЕВАР
12.10.2017
18.40
Сент Патрик - Премиум Продукција
12.10.2017
19.30
Златна Копачка - Аполо
12.10.2017
20.20
Ландри рум - Колид фудс
12.10.2017
21.10
Македонија - Ресторан Тга за југ
12.10.2017
22.00
Монико Форевер - Пица 5
13.10.2017
18.40
Такт - Медиа 3
13.10.2017
19.30
Автокомадна Изворска - Спорт Арена
13.10.2017
20.20
Уника Дизајн - Рисал
13.10.2017
21.10
Гостилница Трокадеро - Хербалајф

Коло 11, 16-17.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
16.10.2017
18.40
Рисал - Автокоманда Изворска
16.10.2017
19.30
Аполо - Сент Патрик
16.10.2017
20.20
Медиа 3 - Македонија
16.10.2017
21.10
Премиум Продукција - Гостилница Трокадеро
16.10.2017
22.00
Колид фудс - Уника Дизајн
17.10.2017
18.40
Ресторан Тга за југ - Монико Форевер
17.10.2017
19.30
Хербалајф - Такт
17.10.2017
20.20
Пица 5 - Ландри рум
17.10.2017
21.10
Спорт Арена - Златна Копачка

Коло 12, 19-20.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
19.10.2017
18.40
Уника Дизајн - Пица 5
19.10.2017
19.30
Спорт Арена - Аполо
19.10.2017
20.20
Македонија - Хербалајф
19.10.2017
21.10
Автокоманда Изворска - Колид Фудс
19.10.2017
22.00
Ландри рум - Ресторан Тга за југ
20.10.2017
18.40
Такт - Премиум Продукција
20.10.2017
19.30
Монико Форевер - Медиа 3
20.10.2017
20.20
Гостилница Трокадеро - Сент Патрик
20.10.2017
21.10
Златна Копачка - Рисал

Коло 13, 22-23.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕ НАТПРЕВАР
23.10.2017
18.40
Пица 5 - Автокомадна Изворска
23.10.2017
19.30
Ресторан Тга за југ - Уника Дизајн преместен за среда од 18.40
23.10.2017
20.20
Медиа 3 - Ландри рум
23.10.2017
21.10
Колид Фудс - Златна Копачка
23.10.2017
22.00
Премиум Продукција - Македонија
24.10.2017
18.40
Хербалајф - Монико Форевер
24.10.2017
19.30
Сент Патрик - Такт
24.10.2017
20.20
Аполо - Гостилница Трокадеро
24.10.2017
21.10
Рисал - Спорт Арена

Коло 14, 26-27.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
26.10.2017
18.40
Златна Копачка - Пица 5
26.10.2017
19.30
Уника Дизајн - Медиа 3
26.10.2017
20.20
Такт - Гостилница Трокадеро
26.10.2017
21.10
Ландри рум - Хербалајф
26.10.2017
22.00
Рисал - Аполо
27.10.2017
18.40
Автокоманда Изворска - Ресторан Тга за југ
27.10.2017
19.30
Монико Форевер - Премиум Продукција
27.10.2017
20.20
Спорт Арена - Колид Фудс
27.10.2017
21.10
Македонија - Сент Патрик

Коло 15, 30-31.10.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
30.10.2017
18.40
Аполо - Такт
30.10.2017
19.30
Медиа 3 - Автокоманда Изворска
30.10.2017
20.20
Сент Патрик - Монико Форевер
30.10.2017
21.10
Хербалајф - Уника Дизајн
30.10.2017
22.00
Ресторан Тга за југ - Златна Копачка
31.10.2017
18.40
Премиум Продукција - Ландри рум
31.10.2017
19.30
Пица 5 - Спорт Арена
31.10.2017
20.20
Колид Фудс - Рисал
31.10.2017
21.10
Гостилница Трокадеро - Македонија

Коло 16, 02-03.11.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
02.11.2017
18.40
Македонија - Такт
02.11.2017
19.30
Колид Фудс - Аполо
02.11.2017
20.20
Монико Форевер - Гостилница Трокадеро
02.11.2017
21.10
Спорт Арена - Ресторан Тга за југ
02.11.2017
22.00
Рисал - Пица 5
03.11.2017
18.40
Ландри рум - Сент Патрик
03.11.2017
19.30
Автокоманда Изворска - Хербалајф
03.11.2017
20.20
Златна Копачка - Медиа 3
03.11.2017
21.10
Уника Дизајн - Премиум Продукција

Коло 17, 06-07.11.2017

ДАТУМ И ВРЕМЕНАТПРЕВАР
06.11.2017
18.40
Хербалајф - Златна Копачка
06.11.2017
19.30
Премиум Продукција - Автокомадна Изворска
06.11.2017
20.20
Такт - Монико Форевер
06.11.2017
21.10
Пица 5 - Колид Фудс
06.11.2017
22.00
Ресторан Тга за југ - Рисал
07.11.2017
18.40
Гостилница Трокадеро - Ландри рум
07.11.2017
19.30
Медиа 3 - Спорт Арена
07.11.2017
20.20
Аполо - Македонија
07.11.2017
21.10
Сент Патрик - Уника Дизајн